Afscheid Dokter van de Weijer

Beste mensen,

De geruchten gaan al een tijdje, maar via deze weg wil ik dan officieel bevestigen dat ik per 1 januari 2024 mijn huisartsenpraktijk zal overdragen aan mijn collega Ilse Slokkers. Zij zal vanaf die datum uw nieuwe huisarts zijn.

Voor sommigen zal dit misschien een opluchting zijn en voor anderen een verlies. Ik heb 25 jaar de praktijk geleid waarvan 1 jaar nog onder het gezag van collega dokter De Looze van wie ik het stokje in 1999 heb overgenomen.

Het was een leuke tijd. Ik heb met veel plezier het vak van huisarts uitgeoefend en doe dat nog steeds. Het is niet altijd makkelijk geweest. Met alle veranderingen in de zorg en toenemende regelgeving door zorgverzekeraars hebben we altijd geprobeerd u al s patiënt zo goed mogelijk te helpen. Vaak lukte dat en heel soms ook niet. Problemen en onmogelijkheden hebben we zo goed mogelijk trachten op te

lossen. In de laatste jaren hebben we met een geweldig team gewerkt dat zowel voor elkaar als voor patiënten klaarstaat iets wat door u zeer op prijs werd gesteld. Ik laat dokter Ilse Slokkers dan ook een goed functionerende praktijk en een bijzonder leuk team na.

Het zijn andere tijden. Daar waar 25 jaar geleden iedereen nog met moeite een praktijk wist te bemachtigen, is er heden ten dage geen opvolger voor een praktijk meer te vinden. Uit wanhoop worden huisartsenpraktijken aan commerciële instanties verkocht, wa arvan nu duidelijk wordt dat deze instanties die praktijken niet op een fatsoenlijke manier kunnen voortzetten, met onvoldoende huisartsenzorg als gevolg. Ik heb, eigenlijk iets te vroeg, het geluk dat ik een waardige opvolger heb gevonden, die de praktijk van mij wil overnemen en daarmee de zorg voor Oud Vossemeer kan

waarborgen. Het besluit om dan toch maar eerder te stoppen met de zekerheid dat de praktijk en u als patiënt in goede handen komt, was dan ook snel maar niet makkelijk genomen.

Om persoonlijk afscheid te nemen en u de kans te geven kennis te maken met collega Ilse Slokkers, nodig ik u uit voor een receptie. Deze zal plaats vinden op 28 december 2023 vanaf 17.00 tot 19.00 uur in de Vossenkuil.

G H F M van de Weijer, huisarts