Coronavirus: Update

NAAR AANLEIDING VAN HET FEIT DAT OOK HET CORONA-VIRUS IN OUD-VOSSEMEER IS GECONSTATEERD, HEBBEN WIJ GEMEEND DE VOLGENDE MAATREGELEN TE MOETEN NEMEN:

PRAKTIJK:

DE PRAKTIJK IS GESLOTEN EN ALLEEN BEREIKBAAR VOOR SPOEDGEVALLEN

  • MEDISCHE VRAGEN EN/OF KLACHTEN WORDEN ZOVEEL MOGELIJK TELEFONISCH BEHANDELD
  • PATIENT MAG ALLEEN NAAR PRAKTIJK KOMEN INDIEN ER DOOR ONS AANLEIDING TOE GEZIEN WORDT
  • ER IS GEEN BLOEDPRIKKEN
  • ALLE ROUTINE-CONTROLES WORDEN TOT NADER ORDE OPGESCHORT

APOTHEEK:

HET APOTHEEKLOKET IS GESLOTEN

  • RECEPTHERHALINGEN VANAF HEDEN  VIA INTERNET BESTELLEN 
  • (ALLEEN IN UITZONDERLIJKE GEVALLEN TELEFONISCH)
  • U KUNT GEEN HERHAALETIKETTEN MEER AFGEVEN
  • KOM NIET NAAR DE APOTHEEK
  • DE BESTELDE MEDICIJNEN WORDEN DOOR ONS BIJ U AAN HUIS BEZORGD! U WORDT VAN TE VOREN TELEFONISCH BENADERD OF U THUIS BENT. WILT U ZORGEN DAT UW HUISTELEFOONNUMMER OF MOBIELNUMMER BIJ ONS BEKEND IS?

KOM NIET NAAR DE PRAKTIJK!

DE MAATREGELEN ZIJN GENOMEN OM BESMETTINGEN BINNEN DE PRAKTIJK TE VOORKOMEN, ZODAT U VAN ONS ZOVEEL MOGELIJK MEDISCHE ZORG KUNT BLIJVEN KRIJGEN.

WIJ ADVISEREN IEDEREEN ZOVEEL MOGELIJK THUIS TE BLIJVEN, SOCIALE CONTACTEN ZOVEEL MOGELIJK TE VERMIJDEN EN DE HYGIENE MAATREGELEN IN ACHT TE NEMEN  (ZIE NIEUWSBERICHT VAN 12 MAART 2020 OP ONZE WEBSITE).