Coronavirus: was uw handen en houd afstand!

Samen voeren we de strijd tegen het COVID-19, het Corona-virus. Hoe doen we dat? Handen wassen en 1.5m afstand houden.

Waarom helpt handen wassen?

Virussen hebben een laagje vet om zich heen – zo worden ze bij elkaar gehouden. Zeep zorgt ervoor dat dit laagje vet wordt opgelost, en het virus dus niet meer bij elkaar wordt gehouden. Om ervoor te zorgen dat dit helpt, moet je wel 20 seconden lang je handen wassen.

Waarom helpt afstand houden?

Als het virus minder vaak of snel kan overspringen, door bijvoorbeeld hoesten, krijgen minder mensen tegelijk het virus. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat iedereen de beste zorg kan blijven krijgen. Kijk hier waarom: