Online apotheken

− 17 augustus 2012

Sinds enige tijd worden patiënten regelmatig telefonisch benaderd om hun (herhaal)medicatie via de internetapotheek te bestellen. Hier wordt bijvoorbeeld ook reclame voor gemaakt op televisie. Medisch Centrum Oud-Vossemeer raadt u, samen met de overige apotheekhoudenden op Tholen, met nadruk af om bij enige online apotheek uw medicatie te bestellen. De problemen bij de online apotheken is dat deze recepten niet doorgegeven worden aan de huisartsen. Hierdoor ontstaat het probleem dat wij niet volledig op de hoogte zijn van de door u gebruikte medicatie! Wij zijn derhalve dan ook niet op de hoogte van uw volledige medicatie, waarbij er dus fouten kunnen optrede*n bij verstrekking van andere medicatie door huisarts of specialist, en er dus ook geen volledige medicatielijst meegezonden kan worden naar het ziekenhuis bij eventuele opname. Wij nemen geen aanspraak danwel verantwoordelijkheid voor dusdanig ontstane fouten. U kunt dan geen aanspraak maken op onze apotheekservice.

Heeft u verder nog vragen met betrekking tot deze kwestie, dan kunt u zich wenden tot één van onze medewerkers.