Praktijkondersteuner Huisarts

Miranda Karremans is de praktijkondersteunster (POH) en tevens praktijkverpleegkundige van de Huisartsenpraktijk Oud-Vossemeer. U kunt bij onze POH terecht voor onder anderen diabetes spreekuur, longfunctiemeting, wondenbehandeling, vasculair risico management spreekuur, compressie therapie benen en uitstrijkjes.

 

 

Heeft u vragen aan mw. Karremans, dan kunt u dit online doen of u kunt telefonisch een afspraak maken.